ಕೀರ್ತನ ಸಂಗ್ರಹ (ಭಾಗ ೧ ಮತ್ತು ೨) – Keerthana Sangraha (Bhaga 1 mattu 2)

(1 customer review)

30.00

Compare

Description

Author: A Compilation
Publisher: Ramakrishna Ashrama Bangalore
Pages: 208
Binding: Hardbound

1 review for ಕೀರ್ತನ ಸಂಗ್ರಹ (ಭಾಗ ೧ ಮತ್ತು ೨) – Keerthana Sangraha (Bhaga 1 mattu 2)

  1. Dr Mithra BC

    This book is a compilation of keerthanas praising the three Hindu deities—Brahma, Vishnu, and Shiva—as well as their consorts Saraswati, Lakshmi, and Parvathi, or their various avatars, including Seetha-Rama, ultimately culminating in the praise of ‘OM’. It’s an essential Hindu scripture that every family should have in their home, as chanting two keerthanas from it during prayers every day or every other day can lead to the attainment of philosophical insight and inner peace.

Add a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *